Kontaktpolitiker socialnämnden

Ledamöterna i socialnämnden i Gislaveds kommun fungerar som kontaktpolitiker för de olika verksamhetsområdena.

Som kontaktpolitiker åtar man sig att:

• representera socialnämnden och informera om dess beslut

• vara den naturliga politiska kontakten för brukare och anhöriga

• delta i möten med brukare och anhöriga

• besöka verksamheten

​Förteckning över kontaktpolitiker

Barn- och familjeenheten, enheten för ensamkommande barn

Pelle Gullberg
Telefon: 070-384 10 24

Naile Azizi
Telefon: 073-637 85 44

Blomstervägens demenscentrum

Kjell Thelin
Telefon: 072-993 86 19

Robert Erlandsson
Telefon: 070-539 31 12

Daglig verksamhet & gruppbostäder

Jessica Flod Malmgren
Telefon: 070-352 64 00

Leif Andersson
Telefon: 073-183 31 48

Julia Jensen
Telefon: 073-499 98 37

Ekbacken

Jonas Andreasson
Telefon: 070-584 63 56

Linda Strömblad
Telefon: 070-386 05 11

Enheten för försörjningsstöd, enheten för
arbetsmarknad och flyktingmottagning

Bengt Petersson
Telefon: 070-539 11 87

Lena Åsberg
Telefon: 070-230 12 59

Magdalena Forsbäck
Telefon: 070-557 87 15

Enheten för psykisk ohälsa

Margareta Lindgren
Telefon: 070-516 51 25

Jonas Ericson
Telefon: 073-089 83 51

Funktionshinderverksamhet Solbacken omsorg

Jonas Andreasson
Telefon: 070-584 63 56

Evangelos Varsamis
Telefon: 070-790 38 30

Hagagården

Pelle Gullberg
Telefon: 070-384 10 24

Jan-Erik Pohl
Telefon: 070-556 89 51

Hemtjänst

Kerstin Jonsson
Telefon: 070-575 25 10

Ann Nilsson
Telefon: 073-086 67 95

Hestragården

Margareta Lindgren
Telefon: 070-516 51 25

Anders Gustafsson
Telefon: 070-356 91 16

Klockaregården

Bengt Petersson
Telefon: 070-539 11 87

Katarina Carlsson
Telefon: 073-275 24 84

Lugnet

Maria Gullberg Lorentsson
Telefon: 070-535 11 12

Gunilla Edvardsson
Telefon: 070-620 92 59

Mariagården

Jonas Ericson
Telefon: 073-089 83 51

L-O Svenningsson
Telefon: 076-804 24 63

Personlig assistans & korttidsverksamhet

Kjell Thelin
Telefon: 072-993 86 19

Gerd Berg
Telefon: 070-308 07 96

Rehabenheten

Naile Azizi
Telefon: 073-637 85 44

Magdalena Forsbäck
Telefon: 070-557 87 15

Enheten för bistånd och stöd

Jessica Flod Malmgren
Telefon: 070-352 64 00

Stefan Curenstam
Telefon: 070-180 09 85

Solbacka

Maria Gullberg Lorentsson
Telefon: 070-535 11 12

Anders Gustafsson
Telefon: 070-356 91 16

Vitsippan

Christina Lindqvist
Telefon: 073-052 66 24

Ove Gustavsson
Telefon: 076-855 27 70

Vuxenenheten, enheten för vuxna insatser

Christina Lindqvist
Telefon: 073-052 66 24

Linda Strömblad
Telefon: 070-386 05 11

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-04