EC Audiovisual Service

Projekt

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen. Beslutet togs av det svenska folket i en folkomröstning hösten 1994, och hade föregåtts av många år av politiska överläggningar och debatter. EU-medlemskapet innebar stora förändringar för Sverige och inte minst för de svenska kommunerna.

EU-arbete

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen. Beslutet togs av det svenska folket i en folkomröstning hösten 1994, och hade föregåtts av många år av politiska överläggningar och debatter. Idag består EU av 27 länder och innefattar omkring 500 miljoner människor.

Inträdet i EU har inneburit stora förändringar svenska kommuner. En utredning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2010 visade att 60 procent av ärendena på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden påverkas av EU antingen direkt eller indirekt.

EU-projekt i kommunen

EU-medlemskapet har skapat möjligheter för svenska kommuner att arbeta med olika utvecklingsprojekt med hjälp av finansiering genom EU-program.

Gislaveds kommun och de kommunala bolagen är med i ett flertal EU-projekt med syfte att förverkliga kommunens planer samt skapa kontakter och utbyte av erfarenheter i gemensamma frågor. Projekten kan handla om alltifrån att arrangera ett disco för ungdomar under Gisledagarna till stora innovationsprojekt med näringslivet och universitet som partners.

I dagens samhälle är externfinansiering av kommunens projekt en nödvändighet för att kunna bedriva tillväxt- och utvecklingsarbete. Och Gislaveds kommun arbetar inte enbart med EU-finansiering, även om det är vanligast. Projektstöd kommer också från statliga verk och myndigheter som Tillväxtverket och Naturvårdsverket.

Under våren 2011 genomfördes en kartläggning av kommunens engagemang i externt finansierade projekt. Kartläggningen visade att kommunen och de kommunala bolagen var ägare, deltagare och/eller finansiär i 45 projekt under perioden 2009-2011. De allra flesta av projekten skede i samverkan med andra offentliga, privata och ideella organisationer.

Senast ändrad: 2014-01-16 av Tommy Bengtsson