Mark

Här hittar du information om frågor som rör mark och exploatering, till exempel vilken bostads- och industrimark som är till försäljning.
Även om kommunens skog finns information om.

Kontaktinformation (direktkontakt)

För direktkontakt angående kommunens mark kan du höra av dig till:
Malin Larsson, Mark- och exploateringschef, telefon: 0371-813 85,
Lena Mattsson, Mark- och exploateringshandläggare,
telefon: 0371-811 96 eller Anders Pollack, Markförvaltare,
telefon: 0371 - 812 26

Senast ändrad: 2016-05-12 av Kristina Ankarbranth