Slam och latrin

I Gislaveds kommun sköts slamtömning av enskilda avlopp av Sandahls Entreprenad AB medan latrin hämtas i samband med sophämtning av JRAB.

Slamsugning - tömning av enskilda avlopp

Slamsugning utförs på olika sätt för trekammarbrunnar och slutna tankar. Vid tömning av trekammarbrunn används utrustning som lämnar kvar en stor del av vattnet i brunnen medan slutna tankar töms helt och hållet.

Extra slamsugning kan beställas direkt hos entreprenören, mot en extra avgift, kontakta Sandahls, 0371-500 97.

Latrin

Latrinkärl ska placeras i anslutning till sopkärl och vid farbar väg.Beställning av antal latrinkärl sker en gång per år, vid behov av fler kontakta kommunens debiteringsenhet, 0371-811 58. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-16