Färdigställandeskydd

Byggherren ska alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd

Det är inte längre ett krav på att en byggfelsförsäkring behövs däremot finns ett krav på att ha ett färdigställandeskydd.

När ska man ha ett färdigställandeskydd?

  • när ett småhus uppförs eller byggs till
  • när ett flerbostadshus uppförs eller byggs till
  • när väsentliga ändringar görs i ett hus t. ex. ändrad planlösning, konstruktion eller installationer så att byggnadens brukstid avsevärt förlängs.

Färdigställandeskydd

Om byggherren anlitar en näringsidkare för något entreprenadarbete vid motsvarande ovan ska byggherren se till att det finns ett färdigställandeskydd.

Skyddet består oftast av en bankgaranti och ska täcka dels de kostnader som uppkommer för byggherren om näringsidkaren inte slutför arbetet, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat.

I första hand bör avtalas med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas. Någon av de försäkringsbolag som utfärdar försäkringar som uppfyller lagens krav är alternativ samtalspartner i detta fall. I Gislaved tillämpar vi en undre gräns på 400.000:- inkl moms för byggkostnaden när byggfelsförsäkring och färdigaställandeskydd ska tecknas.


Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24