Rivningslov

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva bygglovpliktiga byggnader inom detaljplanelagt område.

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för rivning av nästan alla typer av byggnader, oavsett om det krävs rivningslov eller ej. Till rivningsanmälan skall bifogas en rivningsplan som anger hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Rivningsarbetet får sedan inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden godkänt planen. Även för dessa arbeten ska en kontrollansvarig utses.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24