Vindkraftsetablering i Burseryd, Frostnäs

Företaget Ramström Vind AB har ansökt om att uppföra en vindkraftspark på fastigheterna Frostnäs 1:1, 2:2, 2:3, Burseryds-Hult 2:30 och Guaström 1:4 i Gislaveds kommun. Vindkraftsparken består av sex stycken vindkraftverk med en maximal effekt om 2,3 MW per verk och en totalhöjd av högst 150 meter.

Anmälan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov ligger ute för yttrande till och med den 29 mars 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-23