Earth hour 2017

På lördag den 25 mars mellan 20.30 och 21.30 är det åter igen dags för världens största miljömanifestation - Earth Hour.

I år deltar Gislaveds kommun genom att under helgen släcka ner eller minimera belysningen på kommunala fastigheter. Kommunens samtliga miljöombud är också uppmanade att uppmärksamma kampanjen i de verksamheter där det är möjligt.

Bureskolan är en av de skolor som har anmält sig till Earth Hour. Tillsammans jobbar eleverna med det material som finns på WWF:s hemsida och för diskussioner kring att spara energi. Lärarna uppmanar dessutom eleverna och föräldrarna om att släcka ner under timmen.

Ett led i att bli mer miljövänliga

Att delta i Earth Hour är ett led i Gislaveds kommuns arbete med att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Kommunens långsiktiga klimat- och energimål är ambitiösa och innebär att kommunen till 2020 ska ha minskat sina klimatpåverkande utsläpp med en tredjedel jämfört med 2004 och slutat använda oljan för uppvärmning.

Transportsektorn är den sektor som står för den största delen av koldioxidutsläpp i kommunen. Sedan 2004 har transportsektorn minskat sina koldioxidutsläpp med nästan 10 %. Dock behövs det ytterligare en minskning för att målet 2020 ska kunna uppnås. Användningen av olja som uppvärmningskälla har minskat det senaste årtiondet.

Inom den kommunala organisationen finns det två fastigheter kvar som enbart värms med olja samt ett flertal fastigheter där oljepannor används som spetsvärme under kallare vinterdagar.

Din hjälp är viktig

Det räcker inte att kommunen satsar resurser för att minska utsläppen. Ska vi klara av att minska våra klimatpåverkande utsläpp så måste alla hjälpa till. Earth Hour är ett bra sätt att uppmärksamma alla på vårt gemensamma ansvar för vår kanske viktigaste framtidsfråga. Genom att anmäla sig till Earth Hour visar man att man kommer uppmärksamma arrangemanget genom att till exempel släcka belysning i den mån det går och på andra sätt engagera sig i frågan.

Vad är Earth Hour?

Earth Hour är en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att uppmärksamma klimatfrågan genom att under en timme släcka belysningen och gärna även stänga av icke nödvändiga elektriska apparater. Kampanjen sker årligen under den sista lördagen i mars eller veckan innan om påsken infaller sista helgen. Earth Hour pågår alltid mellan 20.30 till 21.30 lokal tid. Så när Earth Hour är slut i Sverige börjar timmen i till exempel Storbritannien eftersom de två länderna skiljer sig åt med en timme. Earth Hour är en visuell signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar och drivs av Världsnaturfonden. 

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-21