Anderstorps stormosse, naturreservat

Nordväst om Anderstorp ligger ett av södra Sveriges största och mest värdefulla myrmarksområden - Anderstorps stormosse. Naturreservatet är nästan 2000 ha stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk.

Restaurering

Under andra världskriget bröt man torv på mossen och idag avvattnas mossen genom många diken. Under 2010-2015 pågår ett restaureringsprojekt som syftar till att återställa mossen till ett mer naturligt tillstånd. Inom ramen för projektet byggs även anläggningar för besökare, såsom parkeringsplats och fågeltorn.

Mer information finns på
Länsstyrelsens information om naturreservatet Anderstorps Stormosselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-12