Ledningsnät, anslutning till fastighet

Ledningsnätet i Gislaveds kommun består av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Den totala ledningslängden är ca 69 mil.

Hör av dig till tekniska kontoret

Om du upptäcker onormala vattensamlingar på vägar, vatten som trycks upp ur marken eller har drabbats av kraftigt tryckfall i din egen kran, eftersom detta kan bero på en vattenläcka.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i en ansökan om va-anslutningPDF och skicka den till tekniska kontoret. Det finns även en informationsbroschyr om stegen för en va-anslutningPDF.

Felanmälan

Felanmälan vatten och avlopp

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-01