Några av de nyexaminerade aktiveringspedagogerna visar upp sitt examensarbete.

Några av de nyexaminerade aktiveringspedagogerna visar upp sitt examensarbete.

40 nya aktiverings‐
pedagoger

Gislaveds kommun har fått 40 nya aktiveringspedagoger, efter en satsning av socialnämnden.

Under torsdagens eftermiddag uppvaktades studenterna och de passade samtidigt på att visa upp delar av sina examensarbeten.

Två år på halvfart

De 40 medarbetarna har under två års tid, på halvfart, gått kursen Aktiveringspedagog inom LSS – grav kognitiv funktionsnedsättning. Utbildningsanordnare har varit utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Valt ut det mest relevanta

I vanliga fall är denna utbildning på helfart under två år och omfattar 400 YH-poäng. Medarbetarna i Gislaved har läst 215 YH-poäng, där de kurser som är mest relevanta i förhållande till arbetet inom funktionshinderverksamheten valts ut.

Utbildningssamordnarna från utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Utbildningssamordnarna från utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Utbildningen har bedrivits med hjälp av Högskolan på hemmaplan, HPHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, då lärarna kommit till Gislaved, men mycket kommunikation mellan de studerande och lärarna har även skett via webben

Ett besök på två mässor i Göteborg och en föreläsning i Mölndal har också ingått i utbildningen.

Nya kunskaper direkt in i verksamheten

Det arbetsplatsanknutna lärandet har gjort att det gått att överföra de nya kunskaperna direkt in i verksamheterna, vilket gett ytterligare en dimension till lärande och utveckling. Utbildningen har lyft verksamheten rejält eftersom man nu fått in det pedagogiska och vägledande arbetssättet i såväl daglig verksamhet som gruppbostäder, korttidsverksamhet som personlig assistans.

Ska inte kosta mer än tid

Socialnämnden har bekostat all litteratur och de studerande har också fått viss studietid betald. Grundtanken har varit att det inte ska kosta de studerande något, mer än tiden man behövt avsätta för att klara studierna.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-18