Snöröjning

Kommunens snöröjare kör för fullt efter helgens snöfall och det snöröjs efter en prioriteringskarta.

Gång- och cykelvägar samt större vägar plogas i första hand.

Din hjälp underlättar

För att snöröjningen ska kunna genomföras så effektivt och smidigt som möjligt finns det lite som du kan hjälpa till med:

  • se till att gatan är fri från din bil eller andra fordon när det är dags för snöröjning
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet, över gatan, tas bort om de är under 4,6 meters höjd
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet, över gångbana, tas bort om de är under 3 meters höjd

Plogningsordning

Vägar i centrum och större gång- och cykelvägar tillhör det prioriterade vägnätet och dessa plogas först.

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Behöver du sandningsgrus? Det kan du utan kostnad hämta ur sandningslådor vid tekniska kontorets förråd i Gislaved och Smålandsstenar.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring snöröjningen, kontakta tekniska kontoret på telefonnummer 0371-812 51.

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-20