Kommunens organisation

Gislaveds kommuns består av nio förvaltningar och tio nämnder.

Kontakta en politiker

Kommunala bolag och stiftelser

Kommunen innehar även ett antal bolag och stiftelser:

Gislaveds Kommunhus AB har till uppgift att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter.
VD Malin Aronsson

Gislavedshus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
VD Malin Larsson

Gislaved Näringsliv ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att inom kommunen bedriva utveckling av näringsliv och besöksnäring.
VD Leif Österlind, Telefon: 0371-22 69 72

Gisletorp lokaler AB har till uppgift att främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen, samt att främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.
Bolaget är en fusion av de tidigare bolagen Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB.
VD Mikael Fröler, Telefon: 0371-810 03

Gislaved Energi Koncern ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja distribution av el inom kommunen. Inom koncernen finns Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved Energi AB.
VD Joacim Cederwall, Telefon: 0371-58 91 05

Stiftelsen Torghusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver nöjes- kultur- och fritidsverksamhet för kommunens invånare och besökare samt upplåter lokaler för sådan verksamhet.
Föreståndare Anette Josefsson, Telefon: 0371-22 21 51

Stiftelsen Gisleparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bedrivit nöjes- konferens- restaurang- kultur och fritidsverksamhet för kommunens invånare och besökare samt upplåtit lokaler för sådan verksamhet. Stiftelsen har lagts vilande utan verksamhet från och med den 1 juli 2016.
Stiftelsens ordförande Staffan Sjöblom, Telefon: 070-787 60 43

Stiftelsen Isabergstoppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver friluftsanläggning med skidbackar, liftar, campingplats, badplats m.m samt verkar för friluftslivets utveckling inom stiftelsens område.
VD Louise Söderlund, Telefon: 0370-33 93 01

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-12