2017-03-30 Motion om att minska antalet mandat i fullmäktige om röstberättigade personer i Gislaveds kommun understiger 24 000 vid valet 2018

Stefan Nylén (SD), Anders Gustafsson (SD), Mattias Johansson (SD), Ulf Poulsen (SD), Linda Petersson (SD), Sören Axelsson (SD) Motion om att minska antalet mandat i fullmäktige om röstberättigade personer i Gislaveds kommun understiger 24 000 vid valet 2018, daterad den 30 mars 2017PDF

Svar på Motion om att minska antalet mandat i fullmäktige om röstberättigade personer i Gislaveds kommun understiger 24 000 vid valet 2018, daterat den

 

Senast ändrad: 2017-03-31 av Yvonne Thelin Karlsson