Sammanträdesdagar 2017

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2017. För mer information se respektive sida.

Sammanträdesdagar 2017, jan-jun

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

26

23

30

27

 18

19

Kommunstyrelsen

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14

Barn- och utbildningsnämnden

30

28

27

26

22

19

Bygg- och miljönämnden


2

16

 10

24

28

Fastighet- och servicenämnden


1

1, 30

12

10

14

Fritidsnämnden


 21


4

 2

13

Kulturnämnden


22


10

15

19

Socialnämnden

31

28

28

25

 30

20

Teknisk nämnd

25

22

22

19

17

14

Räddningsnämnd

 

14


11

 

13

Överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdagar 2017, jul-dec

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

 

31

28

26

30

14

Kommunstyrelsen

 

16, 30

13, 27

11, 25

8, 22, 29

13

Barn- och utbildningsnämnden

 

28

26

16, 23

20

12

Bygg- och miljönämnden

 

25

19

19

23

18

Fastighet- och servicenämnden

 

 23

20

 18

14

13

Fritidsnämnden

 

29

 19


7

12

Kulturnämnden

 

28

18

30


11

Socialnämnden

 

 29

26

24

21

19

Teknisk nämnd

 

23

20

18

15

13

Räddningsnämnd

 

22

19

 31

28

 

Överförmyndarnämnd

 


 

KONTAKTCENTER

Kontakta gärna kommunens kontaktcenter om du har några frågor eller funderingar.

Telefon: 0371-810 00 (öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16)
Skicka e-post till kommunen

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-29