Övriga planer

Bolmen 2000

Samverkansprojektet Bygden-Kommunerna-Länsstyrelserna.
Syftet har varit att skapa samsyn och få gemensamma riktlinjer att tillämpas vid utvecklingen av Bolmenområdet, inom såväl näringsliv inklusive turim som för den bofasta befolkningen.


Bostadsförsörjning

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i kommunen antogs 2015-10-19.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-18