Integrationsbidrag

Kommunen har fått 34,6 miljoner kronor i statligt bidrag för att underlätta flyktingmottagandet. Kommunstyrelsen har beslutat att av de pengarna ska 2 miljoner gå till föreningar och organisationer som vill göra integrationsinsatser. Pengarna ska användas för att stimulera föreningar och andra organisationer som genom sina insatser kan stödja, underlätta och påskynda integrationen av nyanlända.

Bidraget har beviljats till insatser som exempelvis syftar till att skapa nätverk, underlätta språkinlärning eller ge stöd åt ensamkommande barn. Insatser som har barn och unga som målgrupp har varit särskilt prioriterade. Bidraget har betalas ut under 2016 men kan avse planerade insatser under första halvan av 2017.

En delredovisningPDF samt en slutrapportPDF för de olika projekten ska lämnas in till Gislaveds kommun under nästa år.

Ansökan

Läs mer om kriterierna och ansökningsprocessen i våra riktlinjer för bidrag till integrationsinsatserPDF.

Viktigt för integrationsarbetet

Under 2015 hittade många nyanlända med uppehållstillstånd, men även asylsökande, en ny tillvaro i Gislaveds kommun. Visionen för kommunens integrationsarbete är att alla kommuninvånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att utveckla sitt vardagsliv och känna sig delaktiga. I detta arbete finns ett stort och ovärderligt engagemang från det civila samhället där många frivilliga krafter ställer upp och bidrar.

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-17