Arbeta med barn och unga i Gislaveds kommun

I höst startar vi upp fem "nya" skolor i Gislaved och Smålandsstenar; tre lågstadieskolor och två mellanstadieskolor. I våra skolor ska varje elev i en mångkulturell och modern digital lärmiljö få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Du är kanske en av dem?

Vi behöver dig som är förskoleklasslärare, lågstadielärare, mellanstadielärare, fritidspedagog, specialpedagog, slöjdlärare, idrottslärare eller lärarassistent.

Lyssna på vår personal som jobbar i verksamheten och vad de tänker om sitt jobb och den nya skolorganisationen:

I Gislaveds kommun har politikerna tagit ett beslut att fem F-6 skolor ska bli renodlade lågstadie- och mellanstadieskolor.

Vi gör denna omorganisation för våra elevers bästa, för att de ska bli demokratiska medborgare som ser alla som sina medmänniskor. Vi vill öka likvärdigheten, få högre måluppfyllse, större möjligheter till kollegialt lärande och öka integrationen mellan oss människor. Du kan läsa mer om omorganisationen här på kommunens webbplats.

Välkommen med din ansökan!

Aktuella tjänster

Grundskollärare på lågstadietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskollärare på mellanstadietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare slöjdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Speciallärare med inriktning matematiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskollärare till förskoleklass och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundlärare med inriktning fritidshem/Fritidspedagog (inriktning idrott och hälsa)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärarassistentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till samtliga lediga jobb på skolor/förskolor i Gislaveds kommun

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-22