PROJEKT, NÄRINGSLIV OCH ARBETE

I kommunen pågår många projekt kring näringsliv och arbete i samverkan mellan olika aktörer. Projekten drivs av Gislaveds Näringsliv AB,  kommunstyrelseförvaltningen eller av Arbetsmarknadsorganisationen. Läs mer om våra projekt här nedan.

Konjunkturpaketet 2015-2018

ESF, Europeiska Socialfonden, har beviljat medel för ett genomförandeprojekt. Resultatet från förstudien 2014 skall nu både testas, implementeras och utvärderas i ett projekt från hösten 2015-våren 2018. Projektet bygger på att statliga myndigheter, kommun och privat sektor samarbetar för individen i insatser som skall vara korta, affirmativa och icke låsningsbara. Gislaveds kommun äger projektet och samverkanspartners är bl.a. Arbetsförmedlingen, GNAB och EPAB. Värnamo kommun och Tranemo-Svenljunga kommuner deltar i erfarenhetsutbyte kring projektet. 

Läs mer om Konjunkturpaketet 2015-2018

Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

Under våren 2014 har det pågått en förstudie och en omvärldsanalys kring metoder för att hjälpa individer att komma in på arbetsmarknaden. Förhoppningen var att hitta en eller fler metoder för arbetsmarknadsinsatser som skall innehålla olika åtgärder beroende på individens behov.
Förstudien är nu avslutad.

Läs mer om Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

Inflyttarsatsning Holland

Gislaveds kommun har länge saknat ett koncept för inflyttning och mottagande generellt, och projektet med inflyttningssatsning för Holland har fått bli ett testkoncept för metoder och material att marknadsföra kommunen och informera inflyttare. Holland erbjuder varje år Europas största emigrationsmässa dit 11000 personer kommer för att planera en flytt till andra länder. Gislaveds kommun har deltagit i två år, men mässan har funnits i 20 år och där deltar runt 200 kommuner och regioner från hela världen.

Läs mer om Inflyttarsatning Holland här

Fastighetsägardialoger

I Gislaveds kommun finns ungefär 500 kommersiella fastighetsägare som har någon form av uthyrningsverksamhet av sina lokaler.
Sedan hösten 2013 pågår fastighetsägardialoger för att lyfta olika lösningar och problem. 
Dialogerna sker i samverkan med branschorganisationen Fastighetsägarna samt GNAB där nu även handel och fastighetsägare är medlemmar och delägare.

Fastighetsportalen

Kommunerna Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö har gemensamt skapat en fastighetsportal där ni kan hitta lediga  kommersiella fastighetslokaler, både som hyrs ut eller som säljs.
Mer information  www.fastigheteribgr.selänk till annan webbplats

Projekt Framtidens stad

Gislaveds kommun har fått förmånen att delta i ett projekt, Framtidens stad, i samarbete med ytterligare ett antal kommuner och konsultföretagen Newsec och WSP samt branschorganisationen Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor. Projektet går ut på att hitta förutsättningarna som krävs för att utveckla kommuner in i framtiden. Projektet arbetar med Gislaved, Motala Varberg och Karlstad.

Läs mer om Framtidens stad

Lotsande organisation

Gislaveds kommun har en lotsande organisation för komplexa företagsärenden. Det betyder att ärenden som berör olika förvaltningar eller på annat sätt behöver extra bevakning - t.ex. en stor nyetablering - kommer upp till lotsen. Varje tisdag morgon träffas Mark och exploateringschef, Bygg och Miljöchef, Stadsarkitekt och Miljöchef och går igenom veckans ärenden och ser till att inget ramlar mellan stolarna och planerar besök på de företag som behövs. En gång i månaden deltar även räddningstjänst, chef för kart/mätenheten samt tekniska kontoret för att säkerställa att alla aspekter av ärendena hanteras.

Läs mer om lotsande organisation här

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-18