SKL INSIKT

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, mäter myndighetservice gentemot företag genom undersökningen Insikt, som tillsammans med andra parallella undersökningar i storstadsregionerna ger ett nationellt mätresultat i Öppen jämförelse företagsklimat

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för, det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar. De myndighetsområden som mäts är Bygglov, miljö och hälsoskyddsärenden inkl. livsmedelstillsyn, brandtillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse.

De sista tre avslutande frågorna ger ett NKI Nöjd Kund Index som jämförs nationellt tillsammans med storsradsregionerna i Öppen Jämförelse Företagsklimat. Enkäten i övrigt utgörs av bakgrundfrågor, samt frågor inom serviceområdena: Tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det är endast de företag som haft myndighetsärenden hos kommunen

2015 års resultat

2015 års enkät skickades ut under våren 2015 till företag som fått ärenden avslutade under 2014.
Antal ärenden i urvalet i Sverige var runt 40.000, varav drygt 300 fanns i Gislaveds kommun.

2015 års resultat släpptes 7 september

Läs mer om 2015 års resultat för Gislaveds kommun här

Läs mer om resultatet nationellt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterades senast: 2015-09-14