Utrecht, Holland - fullt av cyklar i staden.

Bakgrund och fakta

En gång om året samlas över 200 kommuner och regioner i världen på en mässa i Houten utanför Utrecht för att locka holländare att flytta dit. Över 300 organisationer finns på plats att erbjuda plats att bo, arbete eller service rking flytten.

De flesta är där för att man liksom Gislaveds kommun har en prognos som visar en negativ befolkningsutveckling på landsbygden. Under 2015 har en ökad flyktinginvandring ändrat prognoserna, men det är fortfarande brist på vissa bristkompetenser både med arbetskraft och företagare. Gislaveds kommun har i samarbete med lokala aktörer skapat ett koncept för inflyttning.

Besök på mässan 2014

Gislaveds kommun åkte ner på en kort studieresa i februari 2014 och besökte bland annat Region Jönköpings och Värnamos montrar. I Skandinaviska hallen fanns även flera regioner och landsting, som Dalarna och Värmland. Den monter som drog mest besökare var Eastswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som hade ett heltäckande och genomtänkt koncept.

En andra hall hade fokus på Europa, och en tredje på resten av världen där Canada och Australien var de största länderna på plats. Även myndigheter som Eures (Europeiska arbetsförmedlingen), Skatteverket och Försäkringskassan fanns med för de 12000 besökare som besökte mässan.

Besök från mässledningen

Under våren 2014 träffade Gislaveds kommun Tom Bey, VD för mässan, samt Rob Flores, immigrant från Holland som numera arbetar på EURES, för att höra mer om förväntningar kring ett mässdeltagande.

150000 emigrerade från Holland 2012, och ofta åker man först och turistar en eller två gånger innan man funderar på flytt. Man studerar även gärna språket innan flytten genom kvällskurser.

Effekter efter mässdeltagande

Statistiken visar att de kommuner och regioner som deltar får en ökning av turism första och andra säsongen efter mässan. Gislaveds kommun har nyligen antagit en strategi för besöksnäringen som säger att turismen skall fördubblas i omsättning och antal anställda till 2020 och skulle därför dra nytta av en ökning.

De 12000 besökarna på mässan har generellt ett genuint intresse av att flytta enligt enkätundersökningar för besökare och enligt intervjuer med utställare. Statistiken visar också att 65% av besökarna emigrerar 1-2 år efter mässan och 35% efter 3-4 år. Ett beslut att delta ska därför ses som ett långsiktigt projekt på flera års tid.

Tema och efterarbete

Varje mässa har ett tema, 2015 handlade om sjukvårdspersonal, och just i Jönköpings län och Gislaveds kommun är det med kommande generationsväxling en ökande brist på sjukvårdspersonal både regionalt och lokalt.

Efterarbetet ser olika ut för olika utställande kommuner, regioner och länder, och det finns många både bra och dåliga exempel på hur arbetet kan se ut efteråt för att följa upp. Ett deltagande innebär därför ett ställningstagande kring hur efterarbetet skall se ut och vilka resurser som krävs för det.

Möjligheter att delta på mässan 2015

Efter sommaren 2014 kom en förfrågan från Region Jönköping om att delta på mässan under regional regi och ett beslut togs om att titta på olika alternativ av deltagande.

Alternativ 1 var att enbart delta med personal i den regionala montern, alternativ 2 var att dela en monter med en eller fler grannkommuner samt Isaberg, alternativ 3 var att delta med egen monter och skapa ett helhetskoncept för just Gislaveds kommun som en del av regionen och Småland. Beslutet i kommunstyrelsen sent på hösten 2014 var alternativ 3 i kombination med Isaberg för att även lyfta turismen.

Kommunens koncept

Gislaveds kommun har länge saknat ett koncept för inflyttning och mottagande generellt, och projektet med inflyttningssatsning för Holland fick bli ett testkoncept för metoder och material att marknadsföra kommunen och informera inflyttare.

Externa aktörer bjöds in att delta i framtagandet av konceptet, exempelvis mäklare och bemanningsföretag. Fyra lokala kreativa aktörer bidrog tillsammans med kommunens grafiske formgivare och ett internt team bestående av medarbetare inom information, turism och näringsliv, till att ta fram ett koncept - ett magasin, en film, och en kampanjwebb. Konceptet skulle ha ett internationellt fokus samt lyfta fram Gislaved som en familjevänlig och företagsrik kommun med nära till naturen.

Som komplement till konceptet finns det även en film om Gislaveds kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare filmer har tagits fram av olika aktörer.

Mervärde till andra projekt

Det fanns flera andra pågående projekt som skulle kunna dra nytta av ett deltagande. Attraktiv arbetsgivare handlar om att marknadsföra kommunen inför kommande generationsväxling och Attraktiva boendemiljöer handlar om att lyfta boendemiljöerna i och kring våra olika orter.

Koncept i fyra delar

Resultatet blev Living Gislaved, med fyra huvudområden: LIVE (bo och leva), WORK (jobba), BUSINESS (företagande) och DISCOVER (upptäcka – turism, kultur och fritid)

LIVE (bo och leva)
Att flytta till Gislaveds kommun innebär en flytt till någon av orterna i kommunen, och det var därför naturligt att lyfta de 8 tätorter som finns med deras kringliggande miljöer. Här användes inriktning och material från projektet Attraktiva boendemiljöer. Kampanjwebben ger här en bild av varje ort, och golvet i montern blev något som liknande ett tunnelbanenät, men visade cykelavstånd mellan orterna. Mäklare har kopplats på för att kunna ta hand om boendedelen. Privata husägare har också hört av sig om möjligheter för att hyra ut och föreningen Toppen på Gislaved åkte med ner till mässan för att visa fram möjligheterna i området kring Öreryd.

WORK (jobba)
Här användes material från projektet Attraktiv arbetsgivare. Frågan ställdes även till det privata näringslivet om vilka bristkompetenser man såg både idag och i framtiden. En representant från EURES samt ett lokalt bemanningsföretag var med i planeringen och var även med på mässan för att svara på frågor om vilka yrken som ger möjligheter i regionen. Ett samarbete mellan aktörer inom det privata näringslivet, arbetsförmedlingen och den kommunala personalavdelningen ger tydliga svar på jobbförutsättningar.

BUSINESS (företagande)
Både i kommunen och regionen finns ett behov av att bredda vårt näringsliv för att skapa fler arbetstillfällen och ett större utbud av service, varor och tjänster till både invånare, turister, privat näringsliv och offentlig sektor. Gislaved Näringsliv AB och Science Parksystemet har möjlighet att ge råd för de som vill flytta hit sina företag, ta över ett befintligt företag, eller utveckla nya. Även lokala fastighetsägare med företagsfastigheter som är till salu eller finns för uthyrning bidrar till projektet.

DISCOVER (upptäcka – turism, kultur och fritid)
I Gislaveds kommun finns ett rikt natur-, kultur- och fritidsliv och det är viktigt idag när man flyttar någonstans att det finns möjligheter att göra saker man tycker om och trivs med utanför jobbet. Därför används här både turisminformation, men även information kring natur, kultur och fritidsanläggningar.

Efterarbete och mottagningsaktiviteter

Ett antal nyhetsbrev och mottagningsaktiviteter blev en del av konceptet. Kontakt kanaliseras genom en mailadress till Team Living Gislaved och information samlas på kampanjwebben där även relevanta direktkontakter med olika aktörer uppdateras löpande. På så sätt erbjuds kontakt direkt till exempelvis mäklare, bemanningsföretag och bank.

Två mottagningsaktiviteter erbjöds första året för att koncentera resurserna till två tillfällen, och ett tillfälle erbjuds under 2016.
Deltagarna får ordna resa och boende på egen hand. Kommunen samlar lokala aktörer och erbjuder en rundresa. Flera lokala boendeanläggningar har ställt upp med specialpaket under mottagningstillfällena, och privatpersoner erbjuder stugor att hyra.

Generellt inflyttningskoncept

Efter förfrågan från det privata näringslivet finns magasinet i en svensk, något omarbetad version för att kunna användas vid rekryteringar. Den ersätter då den tidigare informationsbroschyren om kommunen. Kampanjwebben www.living-gislaved.se finns också på svenska.

Under våren 2016 kommer förslag tas fram för att utveckla hollandssatningen till ett generellt inflyttningskoncept för fler målgrupper.

Inflyttarsatsningen är ett samarbete mellan olika aktörer både inom offentlig, privat och ideell sektor.

Samverkan med grannkommuner

Inför 2016 års mässdeltagande har samverkan utvökats med grannkommuner, mend budskapet att det går att bo i en kommun och arbeta i en annan. Samverkande kommuner är: Gislaveds kommun, Värnamo kommun, Ljungby kommun, Hylte kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-21