parkering

I Gislaveds kommun sköter tekniska kontoret de allmänna parkeringsplatserna. Tekniska kontoret handlägger även parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Senast ändrad: 2013-07-04 av Emma Krusebrant