Strandsnäs förskola

Förskolan består av fem avdelningar. Stjänfallet och Nymånen för barn 1-3 år, Solstrålen och Regnbågen för barn 3-4 år, och Vintergatan för barn 5-6 år.

Förskolan ligger belägen vid Hörsjöns fritidsområde, där vi har nära till skog och grönområden. Vi använder närmiljön till att på ett utforskande och lustfyllt sätt arbeta med äventyrspedagogik i alla åldrar.

Från 1 mars till 8 juli 2016 har vi en tillfällig avdelning som heter Vintergatan för barn 5-6 år. Vintergatan har inriktning utomhus-/äventyrspedagogik vilket innebär att barnen är ute större delen av dagen.

Vi har en stor utegård som inbjuder till att delta i flera aktiviteter, men som även lockar till fantasi och utforskande lek.

Vi är medvetna om att ni lämnar över det allra käraste ni har till oss. Vi hoppas att vår tid tillsammans ska präglas av ett bra samarbete och att barnen får med sig många underbara minnen från oss!

Senast ändrad: 2016-01-27 av Margaretha Carlsson