Foto: symbolbilder.se

Föräldrahelger som ger kraft

Behöver ni tid för ÅTERHÄMTNING och tillskott av ENERGI?

Är ni vårdnadshavare till barn med diagnos utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och/eller är beviljad insats enligt LSS? Vill ni reflektera över er situation tillsammans med andra med liknade erfarenheter?
Ni som är folkbokförda i Gislaveds kommun är välkomna till en barnfri föräldrahelg med grupphandledning och stödsamtal genom Bräcke diakoni.

Tider:

Marshelgen blev inställd, beviljade föräldrar fick plats på hösthelgen. Novemberhelgen är nu fulltecknad men reservlista finns. Kontakta samordnare för anhörigstöd om du vill komma med på reservlista.

Frågor besvaras av:
Clara Anderson Edvardsson,
Anhörigstöd 0371 810 72

Irene Johansson, LSS-handläggare
0371 810 59

Ansökan skickas senast 2017-02-20 till:

bistand.stodenhet@gislaved.se

Enheten för bistånd och stöd
Clara Anderson Edvardsson
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-11