Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24