Foto: Smålandsbilder

Inköp och policy

Gränser för direktupphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

  • Direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 28 procent av tröskelvärdet. (cirka 505 800 kronor)
  • För inköp under direktupphandlingsgränsen skall enklare prisjämförelser göras, minst tre leverantörer bör tillfrågas.

Senast ändrad: 2015-09-08 av Malin Kulaweera