Foto: Smålandsbilder

Inköp och policy

Gränser för direktupphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

  • Direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 15 procent av tröskelvärdet. (cirka 270 000 kronor)
  • För inköp under direktupphandlingsgränsen skall enklare prisjämförelser göras, minst tre leverantörer bör tillfrågas.

Senast ändrad: 2014-04-17 av Malin Kulaweera