Samhällsutveckling och planering

Planering av trafik och infrastruktur sker i samverkan med Trafikverket och Region Jönköpings län som är huvudmän.

Gislaveds kommun är medlem i föreningarna Inlandsväg syd, Europakorridoren och Baltic link, som alla arbetar för en bättre infrastruktur i form av vägar och järnvägar.

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-02