Vägarbeten och framkomlighet

Ibland behöver vi exempelvis bygga, gräva, asfaltera, lägga om vägar och gator eller stänga av vissa platser. Här listar vi vilka arbeten och avstängningar som är aktuella just nu.

 • 2017-04-28

  Del av Karl-Johansgatan i Gislaved är avstängd


  Arbete pågår med att byta va-ledningar på Karl-Johansgatan i Gislaved.Karl-Johansgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik, sträckan mellan Sjukhusgatan och Föreningsgatan.Gatan beräknas var... Läs mer
 • 2017-04-26

  Begränsad framkomlighet på grund av asfalteringsarbeten


  Under maj månad 2017 kommer en del gator i Gislaveds kommun att få ny beläggning. Detta medför en något begränsad framkomlighet när arbete pågår.
  Läs mer
 • 2017-04-12

  En Infart till stationen i Anderstorp är avstängd


  Arbete pågår med byte av vatten- och avloppsledningar vid stationsområdet i Anderstorp. Norra infarten till busstationen är avstängd.En tillfällig busshållplats är placerad strax söder om den södra in... Läs mer
 • 2017-03-24

  Begränsad framkomlighet i centrala Anderstorp p.g.a. arbete med fjärrvärme


  Med start måndagen den 27 mars 2017 bygger Gislaveds Energi AB ut fjärrvärmenätet i centrala Anderstorp. Det kommer att innebära störningar i trafiken på olika platser i Anderstorp fram till våren 201... Läs mer
 • 2017-03-24

  Korsningen mellan Sjukhusgatan och Karl-Johansgatan i Gislaved är avstängd


  Arbete med att byta va-ledningar på Karl-Johansgatan i Gislaved påbörjas måndagen den 27 mars 2017.Korsningen mellan Sjukhusgatan och Karl-Johansgatan kommer att vara helt avstängd, och beräknas vara ... Läs mer
 • 2017-03-22

  Begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen mellan Gislaved och Anderstorp


  Gislaved Energi AB schaktar för fjärrvärme utmed gång- och cykelvägen mellan Gislaved och Anderstorp. Arbetet utförs på en sträcka mellan Gummirondellen i Gislaved och Klovägen i Anderstorp. Läs mer
 • 2016-02-23

  Begränsad framkomlighet på Stationsallen i Gislaved


  Rivnings- och byggnadsarbeten utförs på fastigheten i korsningen Stationsallén/Köpmangatan i Gislaved.From 13 juni kommer Stationsallén att stängas av strax före vändytan, så att det inte går att köra... Läs mer

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-22