Glasbruksgatan och Eneströmsgatan i Gislaved byggs om, med bl.a. ny gång- och cykelväg

Tekniska förvaltningen kommer under hösten 2017 att bygga om Glasbruksgatan och Eneströmsgatan i Gislaved.

Arbetet börjar under vecka 35 med att en gång- och cykelväg anläggs på den norra sidan av Eneströmsgatan. Under arbetets gång stängs Eneströmsgatan av, mellan Glasbruksgatan och Ådalsvägen.
Trafik till industriområdet Bruket (Åbjörnsgatan) sker, under byggnationstiden, via Glasbruksgatan. Trafik från industriområdet sker via Ådalsvägen och Mossarpsvägen.

Arbetet fortskrider med att en gång- och cykelväg byggs på den östra sidan av Glasbruksgatan. Fr.o.m. den 21 september, fram till dess att den etappen är färdig, stängs Glasbruksgatan av, mellan Eneströmsgatan och Åbjörnsgatan.
Trafik till industriområdet Bruket (Åbjörnsgatan) sker under byggnationstiden via Eneströmsgatan och Ådalsvägen (dubbelriktad trafik). Trafik från industriområdet sker via Ådalsvägen och Mossarpsvägen.

Arbetet avslutas med att korsningen Ådalsvägen–Mossarpsvägen byggs om.
Trafik till och från industriområdet Bruket sker då via Glasbruksgatan (dubbelriktad trafik).

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av november 2017.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-20