Blomlådor

Farthinder anläggs företrädesvis vid skolor, korsande gång- och cykelvägar, övergångsställen och vid lokalgator av genomfartskaraktär.

Låt gatan blomma - ett alternativ till farthinder!

Genom att tillåta att blomlådor placeras ut på gatan, och därigenom utgöra fysiska hinder, kan boende själva påverka sin boendemiljö. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

Hur går vi vidare om vi vill ha blomlådor på vår gata?

Samla era grannar och underteckna en intresseanmälan med namn och adress för respektive fastighet utmed avsedd gata.

Under förutsättning att er gata lämpar sig för blomlådor skriver tekniska kontoret avtal med de boende som upprättas för en säsong (maj - oktober) i taget. Lådorna byggs, drivs och bekostas av de boende.

Läs mer om vilka regler som gäller för blomlådorPDF.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-02