Sportdialog

Fritidsnämnden har som uppdrag att genomföra en utredning av en ny bad- och sportanläggning för hela Gislaveds kommun.

Fritidsnämnden har under vecka tre arrangerat tre sportdialoger för att ta in synpunkter kring ”vilken typ av bad- och sportanläggning vill du ha?” i Gislaveds kommun. Omkring 200 personer har medverkat totalt i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar.

Fritidnämnden har besökt Gislaveds gymnasium för att uppmana ungdomarna att lämna sina synpunkter. Alla synpunkter kommer att sammanställas och ligga till grund för den utredning av en ny anläggning som ska göras.

Sportdialogen fortsätter

Webbenkäten är nu stängd. Den var öppen under perioden december 2016-februari 2017.

Efter att sportdialogerna sammanställts kommer resultatet att redovisas här på vår webbplats.

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-01