Burseryd Hembygdsgården

Kulturhistoria, kulturarv

I landskapet runt omkring oss finns spåren av oss själva och av människor som har levt och verkar före oss. Fornlämningar, landskap och byggnader är delar av det som brukar kallas kulturmiljö. Med "kultur" menas här människans påverkan på naturmiljön.

Olika landsändar och delar av världen har sin speciella kulturmiljö. I Gislaved består kulturmiljön av både småskalig jordbruksmark i skogsbygd, samt fullåkersbygd det vill säga stora jordbruksmarker.,Här finns också den på kulturlämningar rika skogsmarken kring de gamla järnbruken. Industrimiljöer, gamla som nya, är tydliga inslag i landskapsbilden i kommunen, liksom i våra  grannkommuner Gnosjö, Värnamo och Hylte.

Vill du lära dig mer om denna bygd?

Fortsätt till sidan Digitalt kulturarv och sidor om arkeologi, historia, byggnadsvård, äldre kartor och mera.
Är du intresserad av en särskild trakt, kan du exempelvis titta direkt under den socken du är intresserad av.

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-04