Avgifter och regler

För barn som är placerade på förskola och fritidshem tas en preliminär månadsavgift ut 12 månader per år. Avgiften grundas på familjens gemensamma årsinkomt före skatt delat med 12.

Från och med 1 januari 2017 är högsta avgiften i förskolan 3 % av inkomsten (inkomsttak 45 390 kronor), dock högst 1 362 kronor per månad. Högsta avgift i fritidshem är 2 % av inkomsten, dock högst 908 kronor per månad.

Den avgift hushållet betalar till Gislaveds kommun är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning ska ske till hushåll som haft en lägre taxerad inkomst. Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.

Information om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), fritidshem och omsorg kvällar, nätter och helger hittar du i tillämpningsreglerna.

Räkna ut din preliminära avgift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-16