Gullviveskolan, Gislaved

Idag är Gullviveskolan en F-6-skola. Från och med höstterminen 2017 kommer den att bli en 4-6-skola. Här har vi samlat information från projektledningen samt vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation.

Gullviveskolan är en mångkulturell skola som ligger i centrala Gislaved. Skolan ligger i närheten av naturen och den används flitigt av olika verksamheter inom skolan. På skolan finns cirka 300 elever.

På skolan arbetar vi aktivt med elevernas kunskapsmässiga utveckling och med deras sociala förmågor. Alla elever har en egen lärplatta som de har tillgång till under skoldagen. På skolan arbetar vi aktivt med att eleverna ska bli så bra rustade för framtiden som möjligt.

På skolan finns det en förberedelseklass för nyanlända elever.

Förskoleklassen

I förskoleklassen får ditt barn en naturlig övergång från förskola till skola. Lek blandas med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, samt lägga en god grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen arbetar vi aktivt och målmedvetet med elevernas språkmedvetenhet och konkret matematik. Närheten till skogen gör att den blir en naturlig del av verksamheten.

Fritidshem

På skolan har vi tre fritidshem; Domherren, Hackspetten och Sidensvansen.

På fritidshemmen får eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Vi ger eleverna möjlighet till allsidiga kontakter och social gemenskap. Verksamheten är ett komplement till förskoleklassen och skolan samt att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ingeborg Wendefors
Tf. biträdande rektor Maria Gull Erlandsson

Domherrens fritidshem: 0371-810 90
Hackspettens fritidshem: 0371-812 09
Sidensvansens fritidshem: 0371-813 46

Besöksadress:
Linnégatan 3, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-03