Sörgårdsskolan, Gislaved

Idag är Sörgårdsskolan en F-6-skola. Från och med höstterminen 2017 kommer den att bli en F-3-skola. Här har vi samlat information från projektledningen samt vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation.

Förskoleklass

Till Sörgårdens förskoleklass kommer barnen som 6-åringar för att ingå i en verksamhet som kan beskrivas som en mix av förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Lek, skapande och utforskande är fortfarande viktiga delar, men barnen tränar också att arbeta mera strukturerat efter ett enkelt arbetsschema. På så sätt blir förskoleklassen en bro mellan förskolan och skolan. Vår verksamhet styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Vårt motto är: Lek och lär med liv och lust!

Fritidshem

Till Sörgårdens fritidshem kommer barnen efter skolans slut. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga, få möjlighet till meningsfull fritid och framför allt att ha roligt och trivas tillsammans. Vår verksamhet styrs av läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Vårt uppdrag är att bidra till att barnen utvecklas till trygga, kloka, glada och ansvarsfulla individer.

Grundskola

Till Sörgårdsskolan kommer eleverna för att lära sig att bli demokratiska medborgare. Vi vill att de lämnar oss med mycket goda kunskaper, en tro på sig själva och framtiden! Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller skolutveckling som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Skolan ska vara en mötesplats med meningsfullt lärande.

Kök

Vårt kök är Krav-certifierat och arbetar med att få eleverna delaktiga på olika sätt.

Elevreception

När man går i årskurs 5 får man börja jobba i vår elevreception och ta ett större ansvar för vår skola.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Tf. rektor Annika Håkansson

Elevreception: 0371-48 52 32

Post- och besöksadress:
Löpargatan 2
332 31 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-30