Vi har en ny webbplats!

Du har råkat trilla in på vår gamla webbplats. Vi har sedan 1 februari 2023 en helt ny webbplats. Du hittar den på samma adress som innan: gislaved.se Länk till annan webbplats.

Den här webbplatsen ligger kvar på en annan adress en kort period till. Den kommer sedan att stängas ned. Vi uppdaterar ingen information här längre. Om du vill ha aktuell och korrekt information kan du besöka vår nya webbplats!

En person lär sig att släcka en brand. En brandman kollar på och ger tips.

Utbildningar, räddningstjänsten

Vi på räddningstjänsten utbildar närmare 6000 personer varje år, detta är ett av våra sätt att minska olyckor och förebygga bränder. Nedan kan du läsa mer om våra utbildningar.

Du blir medveten om riskerna vid en brand, hur du kan förebygga brands uppkomst och hantera eventuell brand. Vi pratar snabb och säker utrymning. Vidare får du med dig hur du kommer kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen. Vi kommer gärna till dig.

Vi ger dig teori blandat med praktik anpassad för din verksamhet.

Maila oss: rksis@gislaved.se

Tid: 3 timmar

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. På vår utbildning ger vi dig kunskaper om hur du tryggt och snabbt kan hjälpa till att rädda liv, om du hamnar i en situation vid ett hjärtstopp.

Vår utbildning som följer HLR rådet, är uppdelad i två delar.

  • Del 1 är en interaktiv digital utbildning
  • Del 2 är en praktisk del som vi ger hos oss eller hos dig

Anmälan till den digitala HLR + AED utbildning

Vi på räddningstjänsten kommer gärna ut till din organisation, förvaltning eller företag och håller i en för er verksamhet anpassad utrymningsövning. Vi tar hand om allt arbete med SOS och kommer efter utrymningsövningen ge er tips och råd om hur ni kan förbättra ert brandskyddsarbete. Detta gör att ni på ett strukturerat och säkert sätt kommer utrymma er fastighet ifall olyckan är framme.

Tid: 1,5 timmar

Vi visar gärna upp vår verksamhet. Du får en inblick i vår organisation och vi visar dig våra fordon.

Dagtid är att föredra. Tid vi avsätter för besöket är ca 60-90 minuter.

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Tid: 8 timmar

Maila oss för frågor: rksis@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: