Avgift och regler för avfall och återvinning

Regler

Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplanPDF och regleras genom föreskrifter om avfallshanteringPDF. Avfallsplanen som är gemensam för GGVV-kommuerna beskriver inriktningen av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Föreskrifterna ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till.

Undantag från vissa regler, till exempel ändrat intervall för slamsugning eller anmälan av kompostering kan sökas/anmälas via kommunens blankett om ändrade avfallsrutinerPDF.

För mer information om regler se SÅMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter​

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen/SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i av kommunen beslutad avfallsstaxaPDF.

I de avgifter som hushållen betalar för sophämtning ingår i rörlig del hämtning och behandling av hushållsavfallet som lagts i kärlet. I den fasta delen ingår information, planering, administration, drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, omlastning och transporter mm.


Renhållningsavgifter för 2019

Avgift för sophämtning är uppdelad i fast och rörlig del. Den fasta delen ska betalas av samtliga abonnenter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, information, administration mm. Den rörliga avgiften är beroende av vilken hämtning man valt och täcker hämtnings- och behandlings-kostnaderna för kärlavfallet.

Nedan finns exempel på vanligt förekommande avgifter/kostnader för sophämtning i Gislaveds kommun, för att se alla olika möjligheter - se den beslutade avfallstaxanPDF eller SÅMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Småhus, villor permanentboende

Fastighetsnära insamling, FNI‌

Tömning kärl 1 varannan vecka,

kärl 2 var fjärde vecka,

avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

Rörlig avgift 2 st 370 l kärl

1 720 kr

+ Fast avgift

1 030 kr

Total kostnad inkl moms

2 750 kr


Blandat mat- och restavfall, 1 kärl

Tömning varannan vecka,

avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

140 L

Avgift/år

190 L

Avgift/år

370 L

Rörlig avgift

2 740 kr

3 720 kr

7 970 kr

+ Fast avgift

1 030 kr

1 030 kr

1 030 kr

Total kostnad inkl moms

3 770 kr

4 750 kr

9 000 kr

 

Fritidshus, sommarhämtning


Fastighetsnära insamling, FNI - fritidshus

Tömning från vecka 19 till vecka 38,
kärl 1 varannan vecka  (10 hämtningar)
kärl 2 var fjärde vecka (5 hämtningar)
Avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

Rörlig avgift 2 st 370 l kärl

660 kr

+ Fast avgift

650 kr

Total kostnad inkl moms

1 310 kr


Blandat mat- och restavfall fritidshus

Tömning från vecka 19 till vecka 38, tömning varannan vecka,

avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

140 L

Avgift/år

190 L

Avgift/år

370 L

Rörlig avgift

1 050 kr

1 430 kr

3 070 kr

+ Fast avgift

650 kr

650 kr

650 kr

Total kostnad inkl moms

1 700 kr

2 080 kr

3 720 kr

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-02