Avgift och regler för avfall och återvinning

Regler

Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplanPDF och regleras genom föreskrifter om avfallshanteringPDF. Avfallsplanen som är gemensam för GGVV-kommuerna beskriver inriktningen av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Föreskrifterna ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till.

Undantag från vissa regler, till exempel ändrat intervall för slamsugning eller anmälan av kompostering kan sökas/anmälas genom blanketter under "ladda hem".

För mer information om regler se SÅMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter​

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen/SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i av kommunen beslutad avfallsstaxaPDF.

I de avgifter som hushållen betalar för sophämtning ingår i rörlig del hämtning och behandling av hushållsavfallet som lagts i kärlet. I den fasta delen ingår information, planering, administration, drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, omlastning och transporter mm.

Renhållningsavgifter för 2020

Avgift för sophämtning är uppdelad i fast och rörlig del. Den fasta delen ska betalas av samtliga abonnenter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, information, administration mm. Den rörliga avgiften är beroende av vilken hämtning man valt och täcker hämtnings- och behandlings-kostnaderna för kärlavfallet.

Nedan finns exempel på vanligt förekommande avgifter/kostnader för sophämtning i Gislaveds kommun, för att se alla olika möjligheter - se den beslutade avfallstaxanPDF eller SÅMs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småhus, villor permanentboende

Fastighetsnära insamling, FNI‌

Tömning kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka,

0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

Rörlig avgift 2 st 370 l kärl

1 789 kr

+ Fast avgift

1 071 kr

Total kostnad inkl moms

2 860 kr


Blandat mat- och restavfall, 1 kärl

Tömning varannan vecka, 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

140 L

Avgift/år

190 L

Avgift/år

370 L

Rörlig avgift

2 850 kr

3 869 kr

8 289 kr

+ Fast avgift

1 071 kr

1 071 kr

1 071 kr

Total kostnad inkl moms

3 921 kr

4 940 kr

9 360 kr

 

Fritidshus, sommarhämtning

Fastighetsnära insamling, FNI - fritidshus

Tömning vecka 19-38,
kärl 1 varannan vecka  (10 hämtningar)
kärl 2 var fjärde vecka (5 hämtningar)
0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

Rörlig avgift 2 st 370 l kärl

686 kr

+ Fast avgift

676 kr

Total kostnad inkl moms

1 362 kr


Blandat mat- och restavfall fritidshus

Tömning vecka 19-38, tömning varannan vecka,

avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

140 L

Avgift/år

190 L

Avgift/år

370 L

Rörlig avgift

1 092 kr

1 487 kr

3 193 kr

+ Fast avgift

676 kr

676 kr

6760 kr

Total kostnad inkl moms

1 768 kr

2 163 kr

3 869 kr

 

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-08