Mellanlagring av farligt avfall

Anmälan/tillståndsplikt

Mellanlagring av farligt avfall innebär lagring av farligt avfall som ej uppkommit inom din egen verksamhet. Att mellanlagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt. Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats räknas det enligt miljöbalken som mellanlagring och måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Handlar det om större volymer ansöker du om tillstånd hos länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-04