Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar (av plast, papper, metall och glas) som inte får plats i ditt FNI-kärl ska lämnas på producenternas återvinningsstationer. På återvinningsstationerna finns också ofta behållare för kläder.

Producentansvar

Producentansvar innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

I Sverige har vi producentansvar för sju produktgrupper i dag; batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Förpacknings- och returpappersproducenterna samarbetar under namnet FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Hitta en återvinningsstation

De återvinningsstationer som finns i vår kommun kan du hitta via FTIs karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tömning och städning återvinningsstationer

Det finns möjlighet att få information om när en viss återvinningsstation töms och städas direkt via webben. Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbtjänst för senaste tömning och städning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Kontakta Förpackning och tidningsinsamlingens kundtjänst via telefon
0200-88 03 11

Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: