Sotning

Här har vi samlat allt du behöver veta om sotning, kaminer, eldstäder. På dessa sidor hittar du också viktig information om du vill sota själv och hur du utför brandskydsskontroller.

Om du vill veta mer om de sotningsfrister som kommunen beslutat så kan du läsa mer om det här. Du kan även läsa mer om fristerna för brandskyddskontroll som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om.

Avgiften för sotning och brandskyddskontroll är en taxa som beslutas av fullmäktige men debiteras av kommunens entreprenör. Här kan du se den aktuella taxan.

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-01