Bygglov och andra lov

Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på vart man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning.

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt (höjning eller sänkning med mer än 0,5 meter) och inom område med detaljplan.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva hela eller delar av bygglovspliktiga byggnader inom detaljplanelagt område.

Kartunderlag

Bygg- och miljöförvaltningen kan hjälpa dig med kartunderlag till din ansökan.

Detaljplaner, riktlinjer och byggbestämmelser

Vill du ha mer information och upplysningar om detaljplaner i Gislaveds kommun, riktlinjer och byggbestämmelser kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

För mer information och upplysningar kring detaljplaner i Tranemo kommun kontakta samhällsutveckling i Tranemo kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen via telefonummer 0371-81000 eller e-post kommunen@gislaved.se om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17