Checklistor och exempel på bygglovshandlingar

Här finns information om vilka olika bygglovshandlingar som krävs för olika former av bygglov. Observera att om du bygger under 30kvm kan åtgärden falla under Attefallsåtgärd och inte kräva bygglov, bara anmälan.

Nybyggnad

Checklista för Nybyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista för nybyggnad av Carport och förrådPDF

Checklista för nybyggnad av garage och förrådPDF

Checklista för nybyggnad av industri, affär med fleraPDF

Checklista för nybyggnad av skärmtakPDF

Checklista nybyggnad av transformatorstationPDF

Påbyggnad

Checklista för påbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista för påbyggnad av GaragePDF

Tillbyggnad

Checklista för tillbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med garagePDF

Checklista för tillbyggnad av Enbostadshus med takkupaPDF

Checklista för tillbyggnad av Enbostadshus med inglasat uterumPDF

Checklista för tillbyggnad av Garage med carportPDF

Checklista för tillbyggnad av Industri, affär med fleraPDF

Uppförande av mur, plank och uppsättning av skylt

Checklista för uppförande av murPDF

Checklista för uppförande av plankPDF

Checklista för uppsättning av skyltPDF

Installationer

Checklista för avlopps- och vatteninstallationPDF

Checklista för eldstad och rökkanalPDF

Checklista för hissinstallationPDF

Checklista för ventilationsinstallationPDF

Ändringar

Checklista för ändrad användningPDF

Checklista för ändring av carport till garagePDF

Checklista ändring av FasadPDF

Sidan uppdaterades senast: