Checklistor och exempel på bygglovshandlingar

Här finns information om vilka olika bygglovshandlingar som krävs för olika former av bygglov. Observera att om du bygger under 30kvm kan åtgärden falla under Attefallsåtgärd och inte kräva bygglov, bara anmälan.

Nybyggnad

Checklista för Nybyggnad av Enbostadshus Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för nybyggnad av Carport och förråd Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för nybyggnad av garage och förråd Pdf, 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för nybyggnad av industri, affär med flera Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för nybyggnad av skärmtak Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista nybyggnad av transformatorstation Pdf, 73.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Påbyggnad

Checklista för påbyggnad av Enbostadshus Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för påbyggnad av Garage Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad

Checklista för tillbyggnad av Enbostadshus Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med garage Pdf, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för tillbyggnad av Enbostadshus med takkupa Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för tillbyggnad av Enbostadshus med inglasat uterum Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för tillbyggnad av Garage med carport Pdf, 72.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för tillbyggnad av Industri, affär med flera Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppförande av mur, plank och uppsättning av skylt

Checklista för uppförande av mur Pdf, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för uppförande av plank Pdf, 69.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för uppsättning av skylt Pdf, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Installationer

Checklista för avlopps- och vatteninstallation Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för eldstad och rökkanal Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för hissinstallation Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för ventilationsinstallation Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändringar

Checklista för ändrad användning Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för ändring av carport till garage Pdf, 69.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista ändring av Fasad Pdf, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: