Sammanhållen bebyggelse

I tätorter och samhällen finns det oftast regler framtagna för hur man får bygga. Dessa regler hittar du i detaljplanen. Ute på landsbygden finns begreppet sammanhållen bebyggelse som omfattar områden där bebyggelsen utgörs av minst tio bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte komplementbyggnader) som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt.

Sammanhållen bebyggelse kan också förekomma där bebyggelsen omfattas av färre än tio byggnader om området har ett högt kulturhistoriskt värde. Omfattningen av bygglovsplikten beror på var fastigheten ligger. Inom sammanhållen bebyggelse krävs i huvudsak bygglov för samma åtgärder som inom detaljplan.

Ta kontakt med Gislaveds kommun för att få besked gällande om din fastighet finns inom sammanhållen bebyggelse.

Sidan uppdaterades senast: