Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Det finns många saker att tänka på och ta hänsyn till när man vill bygga nytt eller bygga om. Här finns information om när du behöver bygglov, tillstånd och vad som gäller kring olika typer av fastighetsfrågor m.m.

Här hittar du även information om strandskydd, ritningar och vad som gäller kring ovårdad tomt m.m.

Svenskt byggande regleras i plan- och bygglagen (2010:900).

Aktuellt i Gislaveds kommun

Från och med 1 januari 2019 tar Gislaveds kommun över handläggning för bygglov i Tranemo kommun via en samverkansnämnd, bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Alla ansökningar om bygglov i Gislaveds eller Tranemos kommuner ska ställas till bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun via kommunen@gislaved.se

Riktlinjer för att bygga in FNI-tunnor

Ett vanligt staket får du normalt sätta upp utan bygglov men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.
Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Praxis i Gislaved är att plank högre än 1,1 m kräver bygglov.

Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten bedöms utifrån plankets eller murens läge, utförande, beständighet och höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. När du planerar att bygga en mur eller ett plank runt tunnorna är det därför viktigt att du kontaktar Gislaveds kommun för rådgivning om du är osäker på vad som gäller.

Om du ska placera bygglovspliktiga muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett medgivande från berörda grannar. Medgivandet måste vara skriftligt. Det är då bygg- och miljöförvaltningen som avgör om du får bygga så nära en tomtgräns.

Sammanfattning:

  • Tätt plank max 1,1 m högt kräver inte bygglov.
  • Plank högre än 1,1 m kräver bygglov.
  • Konstruktioner med genomsiktlighet (öppningsarea) mer än 50 % i sin helhet definieras som staket/spaljé och är bygglovfritt.
  • Mur max 0,5 m hög kräver inte bygglov.
  • Mur högre än 0,5 m kräver bygglov.
  • Vid placering nära en tomtgräns så måste man tänka på att inte sikttriangeln vid korsning och utfart förhindras (se illustration).
  • Sikttriangeln avser också bygglovsfria åtgärder t.ex. häckar, staket, soptunnor etc. som inte får skymma sikttriangeln.
  • Kontakta kommunen för besked vad som gäller just för din fastighet.
  • Varje konstruktion och placering bedöms från fall till fall.

Sikttriangel vid utfart från bostadstomt

Sikttriangel vid korsning

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-16