Byte av ledningar på Hallarydsvägen i Gislaved

Ledningsbyte

Tekniska förvaltningen kommer under 2019 genomföra arbeten med att byta vatten- och avloppsledningar på Hallarydsvägen. Ledningar byts på sträckan mellan Genvägen och Södergatan. Arbetet omfattar både dag-, spill och dricksvattenledningar.

Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet för framtiden och Hallarydsvägen är ett prioriterat område. Projektet utförs i samarbete med Gislaved Energi AB, som lägger ny högspänningskabel samt byter ut delar av lyktstolpar längs sträckan.

Begränsad framkomlighet

Under perioden april – december 2019 kommer genomfartstrafik att förbjudas.

Tack för visad hänsyn under byggtiden!

Den planerade sträckningen av ny ledning mellan Holmengatan och Odengatan

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-26