Kartbild över Gislaved med Rönnbärsstigen markerad med lila linje

Rönnbärsstigen, Gislaved är i kartan markerad med lila linje

Byte av ledningar under Rönnbärsstigen, Gislaved

Planerat arbete april-september 2020

Tekniska förvaltningen planerar att inom kort påbörja arbeten med att byta vatten- och avloppsledningar utmed hela Rönnbärsstigen. Arbetet omfattar både dag-, spill och dricksvattenledningar.

Under perioden april – september 2020 kommer genomfartstrafik att förbjudas. Trafik fram till fastighet kommer vara möjlig under större delen av projektet.

Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet för framtiden och Rönnbärsstigen är ett prioriterat område. Projektet utförs i samarbete med Gislaved Energi AB, som byter ut belysningsstolpar utmed gatan.

Tack för visad hänsyn under byggtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-13