Ny bro över Tyngelbäcken vid elljusspåret i Burseryd

Gislaveds kommun kommer under vintern 2022 att byta ut befintlig gångbro över Tyngelbäcken, vid elljusspåret i Burseryd.

Kartbild med de två broarna som ska bytas ut inritat med placering

Kartbild med de två broarna som ska bytas ut inritat med placering

Ändrade förutsättningar

Utredningar visar att de trummor som tidigare föreslagets som ersättning för bro 1 inte blir en bra lösning utan nu projekteras för en ny bro. I samband med arbetena geenomförs även utredning kring fiskbestånd och utformning av bäckens sträckning mellan broarna för att klara framtida förändringar av flöden.

Nu planerade åtgärder

Bro 1 kommer att ersättas med en ny bro och marknivån i anslutningar till den nya bron kommer höjas för att undvika framtida översvämning av elljusspåret.

Bro 2 vid Burseryds sporthall kommer kompletteras med ytterligare en trumma som ska anläggas vid sidan av den redan befintliga trumman.

Tidsplan

Byggstart är planerad att ske efter 30 november 2022.

Sidan uppdaterades senast: