Ny gång- och cykelväg utmed del av Storgatan i Anderstorp

I slutet av augusti 2019 kommer tekniska förvaltningen att påbörja arbetet med att bygga en gång- och cykelväg utmed en del av Storgatan i Anderstorp.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av oktober 2019, och är den första etappen för att koppla ihop gång- och cykelvägsnätet i centrala Anderstorp med gång- och cykelvägen vid Ågatan. 

Projektet innebär byggnation av gång- och cykelväg utmed Storgatans södra sida, på sträckan mellan Svarvaretorpsvägen och Ringvägen. Körbanan görs också smalare i syfte att få ner hastigheten på gatan.

En upphöjd gång- och cykelpassage kommer också att anläggas där gång och cykelvägen korsar Parkgatan, så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa gatan på ett tryggt sätt. Passagen ska också förbättra framkomligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga.

Upprustningen av Storgatan innebär också att körbanan kommer att förbättras.

Tack för visad hänsyn under byggtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2019-06-26