Utbyggnad av Skomakargärdet etapp 2

Den 25:e maj i år vann den nya detaljplanen vid namn Skomakargärdet etapp 2 laga kraft. Arbetet med vattenledningar, avloppsledningar och gata har redan börjat i form av röjning.

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är stängt. Ni kommer bli informerade i förväg innan vattnet stängs av. Detta gäller för bostäderna som är belägna i närheten av projektet.

Syftet med detaljplanen

Syftet med projektet är att möjliggöra bebyggelse av villor och flerbostadshus. Detaljplanens intention är att bebyggelsen skall vara låg och bestå av bostäder som tillåter en maximal byggnadshöjd av sex meter, vilket i praktiken innebär att två våningar kan utföras för byggnaderna. Bostäderna kommer till största delen att bestå av villor men även av flerbostadshus i form av marklägenheter, rad- och parhus kan tillkomma inom delar av planområdet.

Bild 1.
Plankarta på Skomakargärdet etapp 2

Bild 1. Plankarta på Skomakargärdet etapp 2

 

Projektets tidplan

Tekniska förvaltningen har som mål att bli klara med projektet hösten år 2022. Ni kommer kunna följa projektet här på hemsidan, då det kommer ske regelbundna uppdateringar på hur projektet ligger till.

Sidan uppdaterades senast: