Kartbild över utbyggnadsområde i Tokarp, Anderstorp

Utbyggnad av Tokarp

Kommunen ska under 2021 utföra arbeten för att nya fastigheter ska kunna säljas/bebyggas inom det nya detaljplanerade området i Tokarp, Anderstorp.

Vad ska hända?

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Tokarp, Anderstorp. Bebyggelsen kan komma att bestå av en blandning av villor och flerbostadshus enligt skiss ovan. Det som nu ska byggas är en ny lokalgata med belysningsanläggning. Samtidigt kommer också ledningar för vatten, avlopp, el och fiber att placeras i området

När gör vi detta?

Arbetet planeras att starta i januari 2021. Vi börjar med att bygga den nya lokalgatan och fortsätter därefter utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Projektet beräknas bli färdigställt under 2021.

Vid frågor angående projektet är du välkommen att kontakta Gislaveds kommun via 0371-81000

Sidan uppdaterades senast: